Potom slupky ze zrn otloukali palicí ve stoupách a výsledkem byly kroupy a krupice.

Původní text: 
Potom opíchali v stupách píchem v opichárni, a byly kroupy a krupice.
Učitel: 
Olga Steuerová
Předměty: 
Anglický jazyk
Ročník: 
prima
Skupina: 
1.B - Aj 1
Zajímavosti: 
opíchati= otloukat slupku z obilí, opíchárna = mlýn s ručním pohonem