Potom malíř podle živého modelu črtá podobiznu a štětcem ji vybarvuje různými barvami.

Původní text: 
Odtud malíř na mustr živého kontrfekt rejsuje a penžlíkem různými barvami štrejchuje.
Učitel: 
Andrea Angelová
Předměty: 
Hudební / výtvarná výchova
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6.A - EVV
Zajímavosti: 
na mustr živého - podle živého modelu, kontrfekt - portrét, penžlík - štětec