Přísloví a rčení, stejně tak i podobenství, viditelně zkrášlují řeč, která, pokud popisuje věc stručně a používá výstižná slova, je označována za jadrnou.

Původní text: 
Přísloví a přípovídky, jako i podobenství řeč zřetedlně okrašlují, kteráž jestliže stručně věc vypovídá, jadrná slove.
Učitel: 
Hana Almerová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
tercie
Skupina: 
3. A - NJ2
Komentář: 
jadrná řeč