Řečník hledá způsoby řečnění, cvičí se ve výmluvnosti, užívá obrazná vyjádření šikovně přestavuje slova, aby dobře zněla, ale nezměnil se jejich význam. Ve svém projevu se stále zdokonaluje a obohacuje ho gestikulací.

Původní text: 
Řečník zpusoby řečnování shledává, k vymluvnosti řeč cvíčí, slova tropy (od přirozeného vyznamenání k jinému smyslu je přenášeje), povědění figurami (slova opětujic a k libému znění řemeslně přestavujíc), samo řeči konání hnutím šlechtíc.
Učitel: 
Hana Almerová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
tercie
Skupina: 
3. A - NJ2