Potom nám přivážejí svazky v sudech solených herynků a na slunci uzených platýrů a uzenáčů.

Původní text: 
Herynky solené v tunách, piklinky pak a na slunci uzené platejsy v svazcích nám přivážejí.
Učitel: 
Lucia Miháliková
Předměty: 
Matematika
Ročník: 
kvarta
Skupina: 
4.B - AJ2