Poté zblízka násilně prorážejí ostrými dřevci a kopími, halapartnami, železnými cepy a palcáty, čekany a palicemi, také rapíry, končíři, dýkami a tulichy, zároveň píchají štyléty, bodají kordy a šavlemi a sekají tesáky.

Původní text: 
zblízka pak dřevci a kopími končitými, oštípy a halapartnami velikým násilím rozvedenými prorážejíce, cepy železnými, palcáty, čekany a palicemi porážejíce, rapíry / končíři a tulichy / dýkami / štyléty píchajíce a probodujíce, kordy, šavlemi a tesáky sekajíce.
Učitel: 
Pavel Beneš
Předměty: 
Dějepis
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6. B - celá třída
Zajímavosti: 
končíře, čekany, štyléty
Komentář: 
Zbraně: čekan, rapír, kočíř tulich, štylét.