Když chceš šťastně prospívat, nauč druhého tomu, čemu ses naučil.

Původní text: 
Chceš-li šťastně prospívati, cokolis teď jen pochopil, hned jinému vypravuj.
Učitel: 
Hana Almerová
Předměty: 
Dějepis
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2. A
Komentář: 
Sděl druhému to, co jsi pochopil.Sdílej s druhým to, čemu ses naučil.