Po západu Slunce přichází tma.

Původní text: 
Za západem jde soumrak, když mrká a tmí se.
Učitel: 
Petr Kolář
Předměty: 
Fyzika
Ročník: 
kvinta
Skupina: 
5. A