Ten kdo chce sníst ořech, musí ho rozlousknout a sníst jádro; buď je to vlašský ořech, nebo lískový, nebo kotvice a nebo mandle.

Původní text: 
Šupiny oddělati a ořech (není-li prázdný) rozlouštiti musí, kdo jádro jísti chce; buď že jest vlaský ořech, neb lískový (jejž nese líska), neb vodní / kotvice, neb mandlový.
Učitel: 
Lucie Bohatá
Předměty: 
Matematika
Ročník: 
prima
Skupina: 
1.B
Zajímavosti: 
kotvice (vodní ořech) = plod kotvice plovoucí, Trapa natans