Kdo mnoho vyhledává, je snaživý, kdo zná, znalý, kdo vymýšlí, důvtipný, kdo znalosti v praxi ozkoušel, zkušený, kdo umí své znalosti užívat, opatrný, kdo své znalosti užívá, moudrý, kdo je zneužívá, vychytralý a lstivý.