Je lepší šilhat, než být slepý, být nedoslýchavý než hluchý, zajíkavý než němý.

Původní text: 
Lépe jest šilhavým býti než slepým, náhluchým než hluchým, zajikavým než breptavým, šeplavým než němým.
Učitel: 
Antonín Žváček
Předměty: 
Tělesná výchova
Ročník: 
kvinta
Skupina: 
5.B - chlapci