Pupen se otevře, vypučí květ (na fíkovníku holičky) a květ přinese ovoce, které když dozraje očeše se, shodí se nebo samo spadne.

Původní text: 
Pupenec odevra se / ošklebě se, tlačí ven květ (ale na fíku holičky) a květ ovoce, kteréž když dozrá, češe se a neb zráží a neb samo od sebe zpadá.
Učitel: 
Lucie Bohatá
Předměty: 
Matematika
Ročník: 
prima
Skupina: 
1.B