Korouhevníci nesou uprostřed korouhve, před nimi jdou praporečníci s oboustranně ostrými meči.

Původní text: 
Praporce / korouhve uprostřed nesou korouhevníci / fendryši, kteréž předpraporečníci s meči na obé strany ostrými předcházejí.
Učitel: 
Pavel Beneš
Předměty: 
Dějepis
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6. B - celá třída
Zajímavosti: 
fendryši
Komentář: 
Text nebyl příliš náročný.