Pro dobytek se seje směs a jařina.

Původní text: 
Míšenina a jarka pro dobytek se seje.
Učitel: 
Lucie Bohatá
Předměty: 
Matematika
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2.B - AJ2

Alternativní překlady: