Výuka v montessori očima studentů AG

Učitelé: 
M. Peterková, S. Pišlová

"Pomoz mi, abych to dokázal sám"

Takzvanou Operu Montessori založila roku 1908 Marie Montessori aby dokázala, že i děti s postižením nebo z ulice, tedy děti, které byly v té době považovány za nevzdělatelné, se vzdělat dají.

Systém Montessori spočívá v tom, že si děti samy vybírají, co chtějí dělat. Pracují s pomůckami a samy se snaží přijít na smysl probírané látky. Pomůcky se nachází v takzvaném "připraveném prostředí", na místě, kde děti přesně vědí, kde je najdou a k čemu slouží. Na každém rohu nějakou najdete, ale i přesto jsou uklizené a spořádané. Děti si je mohou půjčovat, jak potřebují. Učitel je tedy jen průvodce látkou, kamarád, který pomůže, pokud bude dítě potřebovat.

Fotogalerie: