Paměť a práce s textem

Učitelé: 
J. Vanišová

V práci jsme se první den zaměřili na různé techniky, kterými můžeme podpořit a usnadnit zapamatování tak, abychom si informaci pamatovali co nejdéle.

Druhý den jsme pracovali s dvěma delšími texty a zkoušeli, co může pomoci, abychom se z nich co nejvíc naučili.

Třetí den jsme šli na prohlídku Národního pedagogického muzea a výkladem o školních pomůckách používaných v minulosti.

Fotogalerie: