Orbis Linguarum pictus

Učitelé: 
E. Špačková
Cíl projektu: příprava podkladů k vytváření tématických pracovních listů pro interaktivní tabuli.
 
1) Vypracování tištěné formy
a) výběr vhodných tématických okruhů z celkové počtu 120 - podle zájmu a úrovně znalostí
b) pořízení černobílých kopií a tisk tabulky pro novou slovní zásobu
c) zápis nových dat v elektronické formě
d) tisk všech vypracovaných souborů slovní zásoby v tabulkách
e) pořízení barevného tisku pracovních listů ve velikosti A3
 
2) Zpracování tématických pracovních listů v elektronické podobě
a) pořízení kompletního naskenování předlohy v kopírovacím centru
b) úprava naskenovaných listů a náhrada anglické slovní zásoby slovní zásobou německou, francouzskou a španělskou - zpracovali studenti vyššího gymnázia v programu Gimp
Fotogalerie: