Labyrint před Bránou

Učitelé: 
Z. Lauschmann

V rámci projektu jsme se rozhodli vydat se do terénu a prozkoumat město Brandýs nad Orlicí, kde Jan Ámos Komenský strávil část svého života. Napsal tam mimo jiné neopomenutelné dílo Labyrint světa a ráj srdce – v roce 1623, tedy časově před Bránou jazyků – odtud název projektu. V tomto městě také zanechal nesmazatelnou stopu, a proto je zde několik památek, které přímo či nepřímo souvisejí s jeho životem a působením ve městě. Projekt sestával ze dvou částí - výzkumné a realizační.

V rámci výzkumné části jsme se vydali do Brandýsa nad Orlicí, kde jsme hledali všechny dostupné památky po Janu Ámosovi. Prohlédli jsme si Pamětní síň Jana Ámose, kde lze vidět takové pozoruhodnosti jako originál Komenského svatební smlouvy, nebo původní titulní stranu k Labyrintu světa. Poté jsme se přesunuli na druhý břeh Tiché Orlice, k památníku J.Á.K., u něhož na Komenského počest vysadili Brandýští přírodní labyrint z habrů. Poblíž Jan Ámos Komenský bydlel : samotný domek se bohužel nezachoval, leč dodnes je možné nahlédnout alespoň do jeho sklepa. Vzhledem k tomu, že Jan Ámos pobýval v Brandýse v obtížné době po bitvě na Bílé hoře a byl pronásledován pro svoji víru, píše se o tom, že měl tento učenec v kopcích za městem ještě tajný úkryt ve starém dřevařském srubu. Ten se rovněž nedochoval, ale zhruba se ví, kde asi stával. Toto místo v srdci okolních lesů jsme tedy také navštívili.

V rámci druhé fáze projektu jsme se pro větší efektivitu práce a širší záběr rozdělili do několika skupinek, které měly za úkol tvůrčím způsobem zpracovat materiály z Brandýsa, a vše tak přiblížit ostatním spolužákům a kantorům. Tak vznikl plakát vysvětlující spojitost slavného učence s Brandýsem nad Orlicí, dokládající to i pomocí fotografického materiálu, který se nám na místě podařilo získat. Dále byl podle hrubých představ o učencově úkrytu vytvořen model, který se snaží rekonstruovat podobu jeho srubu v lesích a obecně atmosféru tohoto odlehlého místa. Další skupina se soustředila na samotný spis Labyrint světa a ráj srdce a pokusila se přiblížení smyslu díla. Za zlatý hřeb našeho projektu se potom dá považovat model brandýského labyrintu , který kreativním způsobem přibližuje a demonstruje hlavní myšlenku celého díla. K labyrintu je totiž důmyslně a promyšleně připojena i Brána jazyků, skrze niž může divák nahlédnout správnou cestu labyrintem.

Na závěr zbývalo už projekt jenom vhodnou formou prezentovat našim spolužákům, což jsme se rozhodli opět udělat co nejoriginálněji a nejzajímavěji. V rámci prezentace jsme samozřejmě ukazovali fotky z průběhu projektu a představili všechny naše modely, ke kterým jsme podávali i stručné vysvětlení, co znázorňují a případně i jak se na ně správně dívat. Pro zachování určité atmosféry, která se celým projektem táhla ostatně po celou dobu, jsme se rozhodli některé části naší prezentace přednést v kralické češtině.

Vzhledem k věkově nesourodé skupině bylo obtížné vymyslet v projektu každému jeho úkol, ale povedlo se to a zdařilý byl i výsledek našeho snažení, jak ukázal velký potlesk našemu vystoupení.

Fotogalerie: