Komenský v přírodě

Učitelé: 
K. Landová

V rámci našeho projektu jsme si vybrali několik vět od Komenského v návaznosti na předchozí projektový týden. Věty se týkaly botaniky, a jelikož jsme měli ve skupině studenta z Turecka, přeložili jsme je nejprve do angličtiny a on poté do turečtiny, posléze jsme je přeložili ještě do francouzštiny. Následující dva dny jsme navštívili botanické zahrady v Tróji a na Albertově, kde jsme se seznámili s mnoha zajímavými rostlinami i živočichy. Studenti si zároveň procvičili konverzaci v angličtině, poznali nové spolužáky a výborně spolupracovali bez ohledu na věk a třídu, do které chodí.

Fotogalerie: