Klika od Dveří

Učitelé: 
R. Mašek

Klika od Dveří je stručné shrnutí a drobná tečka za školním projektem 2015/2016. Je to pokus o využití překladové databáze, naplněné během prvního projektového týdne, a o uchování celkové atmosféry, kterou Brána na čtenáře působí.

Celý text Brány, tisíc vět ve stovce kapitol, jsme rozdělili do deseti částí, které Komenský sám otevřeně nepojmenovává, ale které jsou podle nás ve struktuře textu víceméně jasně identifikovatelné. V každé z těchto deseti částí jsme se zaměřili na zajímavá nebo nesrozumitelná slova, která se tam vyskytla, a vybrali jsme několik celých vět, které podle nás dobře reprezentují příslušnou část celku. A přidali jsme obrázky, jako vykročení směrem ke Světu v obrazech, i drobné komentáře podle toho, jak kdo chtěl.

Příloha: 
Fotogalerie: