J.A.Komenský v ZOO, aneb Brána ZOO otevřená

Učitelé: 
Z. Vavřín

Charakterizace našeho produktu

Naše skupina sestavila malé scénické představení, jehož podtitulek Brána ZOO otevřená naznačuje úzkou souvislost s Komenského dílem Brána jazyků otevřená. Pustili jsme se do práce s Komenského textem, vybrali jsme (v rámci našich pracovních a časových kapacit) jen některé věty a jen z některých částí, vedoucí projektu Z. Vavřín se pokusil motivovat studenty k velmi volnému tvůrčímu zpracování – ať již básnicky (se slibem, že zdařilé básně se pokusí zhudebnit), nebo polodramaticky – např. se sborovým čtením určitých vět a jejich výtvarným a scénickým zpracováním pomocí přenášených namalovaných kulis a s pokusy o poloherecké výstupy.

Nakonec tvorba textů použitelných ke zhudebnění zůstala rovněž na Z. Vavřínovi, avšak ostatních prací – sestavování vhodné mozaiky výstupů, výroby kulis, volby rytmické recitace či divadelního začlenění některých Komenského vět a jejich proložení různými "studentskými vtípky" a nakonec zpěvu částí vytvořených Z. Vavřínem se ujala víceméně celá skupina, v oborech dle individuálního zaměření a schopností, někdo aktivněji, někdo se nechal jen vést či přemlouvat.

Vzniklo krátké pásmo, jemuž 5 písniček dodalo výrazné hudební ladění. Z Komenského díla, snažícího se obsáhnout v jednoduchém, dětském podání celý svět, jsme se přidrželi především vět o zvířatech (a o hmyzu!) - ty nám byly nejbližší. Z původního záměru vedoucího – obsáhnout i část o člověku a závěrečnou stať o Bohu – se kvůli nedostatku času i kvůli časové přijatelnosti výsledného produktu realizoval jen začátek kapitoly o člověku, a to jen o maličkém člověku – kojenci. Pásmo tak skončilo ztišením do jemné ukolébavky.

Prozatím dodáváme textový a notový materiál použitých písní (5 příloh – 5 písní.) Podle časových možností dodáme buďto širší záznam obsahující i nezhudebněné texty, nebo nahrávku (na vlastním vystoupení však byl patrně nahrán jen menší zlomek).

 

Skupina č. 18 a Z. Vavřín

Fotogalerie: