JAK na Facebook(u)

Učitelé: 
H. Milcová, O. Steuerová

Projekt jsme pojali tak, že Komenský rozšířil svou knihu Brána jazyků o 4 nové kapitoly - "O telefonování, O počítačích, O internetu, O sociálních sítích", celkem 40 vět + překlad pro Komenského vrstevníky a místo tradičního knihtisku zvolil za způsob šíření sociální síť - Facebook. Protože Facebook neakceptoval rok narození 1592, všechna životopisná data jsou posunuta o 320 let - rok narození na Facebooku je 1912 - odtud ta cifra nahoře na bankovce místo 200 je uvedeno -320.

Podívejte se sami: profil Jana Amose Komenského na síti Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011229964945.

Níže úryvky z profilu:

 

Rád bych rozšířil svou knihu Brána jazyků o 40 vět do 4 kapitol:
==========
CI O telefonování
CII O počítačích
CIII O internetu
CIV O sociálních sítích

CI O telefonování
------------------------
1001) Nutno míti ku telefonování telefon i prostředníka mobilního sobě poplatit.
1002) Předešlého času zapomoc drátů rozličných telefony pojené, nejposléze zvuk povětřím šíří se přes vykrývač na výššinách stojící.
1003) Jest potřeba by obé strany telefon při sobě měly a v ten přístroj přímo hovořily, aby se tito věrně domluvili.
1004) Starých telefonů velké sluchadlo, kabelem připnuto a točné kolo přítomno jest.
1005) Nové mobily displaye nesou s (tla)čidly, další četné jsou majíce dotyků citedlné displaye.
1006) Telefonmi přičinně zvěsti písemné SMSky slovoucí vyslati možno.
1007) Vícero sort mobilů kategoryzováno je: čidlové zřídka antény zapřené skrývají, stykáče, po sobě stískajíce, vlastní ohlas někdy z kapsy tknuté vydávají,
smartphone chytrý sluje. A mnohé ostatní věci, mezi nimi pevná linka, neb větší mobil tablet slove i jiné užitečné.
1008) K obecnému užití telefony v boudách dány, hlas jednoběžný spínaje v ústřednách byl přepojován.
1009) Lidé po cifry vytočení, co každý telefon vlastní má, nejprve zdraví se posléze osobě příjmí i jméno své představí a následně sobě navzájem
noviny sdělují.
1010) Telefonování a doručování zpráv rychlejší pošty, však užívání mobilních přístrojů v určitých případcích za obecně nevhodno se má.
1011) Lze zavolat pomocí mobilu rychlou pomoc slove sanitku nemaje kreditu.
1012) Jest to rychlejší, nežli pro felčara utíkati, leč nutno signálu.
1013) Skrze telefon lidé obvyklé životní události si sdělují, zdravíce se a hovoříce o věcech rozličných, posléze i uřadní dohody a formální hovory vyřizujíce.
1014) Pro poradu, pomoc i potěšenie zavolat možno jest, nutno však osoby příslušné numero znáti.
1015) Využití telefonu rozličné jest: objednání krmě, volání taxi / povozu, řemeslníka, policii / strážného, domova osob pomatených a jiné.
1016) Užitek přináší vlastní telefon míti, neb k životu potřeba jest, ztratiti či zničiti neradno.
1017) Vlastní počítač dobré míti jest.

 

CII O počítačích
---------------------
1018) Býval konfjuter celou jizbou prostupující, během času člověk výbavu místa prostší rozvíjí, ku Hardwaru velce spořivému.
1019) Jsa počítač vlastníku k mání, jemu snadší či složitější žití skýtá.
1020) Počítač z Hardwaru periferie a komponenty čítajícího a Softwaru, jenžto cestu krz přístroj strojí, seskupen jest.
1021) Procesor do útrob počítače, komponentami slovoucích řazen jest, s BIOSem, Harddiskem a kartami všerůznými, pozvučnými, obraz jevícími a síťovými spolem.
1022) Objekty s počítačem zevnějše slučitelné zvící periferie jsou.
1023) Enb, v nich myš, klávesnice, tiskárna, monitor, reproduktor a sluchadla jsou zahrnuty.

 

CIII O internetu
--------------------
1024) Software, posel zpráv mezi Hardwarem a člověkem jest.
1025) Ponejprve internet k domluvě ve vojsku určen byl, však během času, po světě širém rozmnožil se a potřebou dnešních lidí nutnou se stal.
1026) Stránky webové, na kterých množství nesmírné informací rozličných jest, zde se nachází.
1027) Stránku webovou vyhledati pomocí vyhledávačů/ bran síťových můžeme.
1028) Obrázky, psaní, obrázky hybné, povídání či naslouchání za pomocí jich nalezeni věrně budou.
1029) Internetoví vlastnící poplatečníky jsou.
1030) Sociálním sítím prospěšným jest Internet.

 

CIV O sociálních sítích
---------------------------
1031) S internetem spjaty jsou sociální sítě.
1032) K rozšíření různých obrázků, videí, informací a online komunikaci jsou nám nápomocny.
1033) Facebook/ kniha tváří rozličných, instagram neb twitter jsou sociálními sítěmi.
1034) Facebook ze všech nejznámější jest (mám jej také), instagram pouze fotek a videí přidávání umožňuje, k zveřejnění zážitků soudobých sdílení twitter jest.
1035) Každému nová tvář s vlastním obrázkem přidělena bývá, oznamující události nové v životě jeho a povídati skrze něho umožňuje.
1036) Počátkem roku 2004 byl Markem Zuckerbergem založen facebook v americkém/ zámořském státě Massachusetts.
1037) Instagram mladší facebooku jest.
1038) Který založen až roku 2010.
1039) Twitter inteligentnější obdobou facebooku jest známých či příbuzných do přátel s přidáváním rozdílným.
1040) Uživatelé mohou napsat své vlastní tweety omezené 140 znaky, followujíce a lajkujíce se.

 

Fotogalerie: