JAK na AG (film)

Učitelé: 
V. Valíková

Film vznikl jako kolektivní dílo skupiny BB. Kombinujeme v něm prvky sci-fi, absurdního dramatu, mystéria a dokumentu. O jednotnou dramaturgickou i ideovou linku se postarali především Jáchym Uhlíř a Kristina Hamplová. Techniku zajišťovali Zdeněk Plášek a Marek Jeliga a Karel Vondráček. Kameru si vyzkoušela Anežka Křivánková.

Fotogalerie: