Efektivní učení

Učitelé: 
M. Truhlářová, S. Šmelhausová

Efektivní učení

  • 5P
  • Pyramida učení
  • Styly učení
  • Mnemotechnické pomůcky
  • Mozek
  • Druhy paměti
  • Metody učení slovíček s prof. Šmelhausovou
Příloha: 
Fotogalerie: