Duchovní odkaz JAK dnes

Učitelé: 
P. Kolář, fr. Ludvík
Něco o projektu:
Projekt byl podle dnů rozdělen do tří činností.
Den první: Na Náměstí Míru jsme pokládali kolemjdoucím otázky, které se Jana Amose a jeho života týkaly. 
1. Kdo to byl J. A. Komenský? / Jaké bylo podle vás jeho poslání?
2. Co pro Vás znamená J. A. Komenský ? / Co si myslíte, že daroval dnešní době?
3. Co znamená, když se řekne, že mám v peněžence „Komenskýho“?
4. Znáte nějaké Komenského dílo?
5. Co si představíte pod pojmem škola hrou?
Po dotazování jsme společně ve škole zapsali a vyhodnotili odpovědi.
A bylo to dobré.
Den druhý: Na návštěvě u nás ve škole byla kazatelka Jednoty bratrské, která nám o historii církve a jejímu vztahu k Janu Amosovi povyprávěla a odpověděla na naše dotazy. Naše postřehy jsme probrali a zapsali do prezentace.
A bylo to dobré.
Den třetí: Ten proběhl dopoledne na Evangelické teologické fakultě University Karlovy, kde jsme měli přednášku a besedu v vyučující teologie, která nám také odpověděla na naše otázky. Odpoledne jsme poznatky všech tří dnů shrnuli do prezentace pro následující den. A bylo to dobré.
Den čtvrtý: Prezentace práce celé skupiny ostatním žákům školy v přeplněné učebně 311. A jak jinak... to bylo ze všeho nejlepší.
Fotogalerie: