Discendo discimus - jak (se) učit v dnešní době

Učitelé: 
J. Ginzelová, O. Trepeš

Učení není jen biflování nazpamět... Světe div se!!!!

Teprve až jsem sám schopen někoho něco naučit, vím, že to opravdu umím i já sám! alias Učením se učím já sám!

Bez cíle cíle nedojdeš aneb bez cíle se ničemu nenaučíš, stejně jako např. i bez odpočinku... a mnohé další jsme poznali, zažili, vyzkoušeli!

Fotogalerie: