Cesty a mapy Jana Amose Komenského

Učitelé: 
J. Chloupková
PO 25.1. Skupina studentů se sešla v počtu 14. Navržené téma se setkalo s příznivým ohlasem.   
               Rozhodli jsme se rozdělit si práci ve třech oblastech, vytvořili jsme tři skupinky.
               První skupinka se zabývala cestami Komenského, druhá skutečnostmi kolem tvorby jeho
               mapy Moravy a třetí vysvětlením vlastního obsahu mapy.
               Pokusili jsme se shromáždit co nejvíce informací o dané problematice.
ÚT 26.1. Každá skupinka vytvořila ke svému tématu prezentaci. Po kompletizaci jsme několikrát
               zkusili celou prezentaci předvést tak, aby každý student něco řekl.
               Ve zbytku času jsme si pustili film, kde Komenský vystupuje.
ST 27.1. Ráno jsme se sešli ve škole a ještě  jednou zkusili prezentaci s komentářem všech
               zúčastněných. Na 10. hodinu jsme měli domluvenou prohlídku mapové sbírky na
               Přírodovědecké fakultě na Albertově, kam jsme se přesunuli pěšky.
               Původně jsme tuto prohlídku plánovali na úterý, ale po domluvě s lektorkou provádějící
               výklad jsme to přesunuli na středu. Dozvěděli jsme se plno zajímavostí nejen o
               Komenského mapě Moravy, ale i o dalších starých kartografických dílech.
Příloha: 
Fotogalerie: