Baroko pracovní listy

Učitelé: 
A. Angelová, P. Klimešová

Po třicetileté válce byl veliký úpadek kultury a díky tomu obrovská negramotnost obyvatelstva...

 • původně se učilo latinsky, s čímž Jan Amos Komenský nesouhlasil - začal propagovat „Školu hrou“
 • postavena Karlova univerzita v Praze
 • v gymnáziích a vysokých školách se učili pouze chlapci
 • učení ve vesnicích - na faře nebo v domě kantora (učitele)
 • velmi málo učebnic
 • psaní na tabulky křídou místo papíru (moc drahé)

Jan Amos Komenský podporoval:

 • opakování látky - aby si ji student lépe zapamatoval
 • názorné učení (od jednoduchého ke složitému)
 • učení mateřského jazyka
 • aktivní učení (vše si vyzkoušet)
 • bez fyzických a psychických trestů
 • učení odmalička

Jednota bratrská
Jednota bratrská je protestantská a evangelická církev.

 • Založení r.1457 (období husitských válek)
 • úpadek r.1620  - po bitvě na Bílé hoře
 • obnoveno v 1. pol. 18. stol.
 • Nejvýznamnější představitelé:
 • Lukáš Pražský
 • Jan Augusta
 • Jan Blahoslav
 • Jan Amos Komenský
 • J. A. Komenský pronásledován- poslední biskup Jednoty Bratrské
 • překlad bible z původních jazyků do tehdejší češtiny

Jezuité (Tovaryšstvo Ježíšovo)
Velmi významný římský katolický řád...

 • vznik r. 1540
 • katolické školství      
 • v českých zemích od 1618
 • podpora vzdělání (základní, střední a vysoké školy)
 • koleje v Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Chomutově, Kladsku, Olomouci, Brně a Opavě
 • kázání původně v latině a němčině, později i v češtině

Významní jezuité:                                                                
Ignác z Loyoly - jeden z největších křesťanských mystiků, spoluzakladatel Tovaryšstva Ježíšova (jezuitů)
Antonín Koniáš-  český kazatel, misionář, cenzor a náboženský spisovatel, člen jezuitského řádu
Bedřich Bridel - český barokní spisovatel, básník, a jezuitský misionář
Josef Dobrovský- český jazykovědec

Klementinum – r. 1556 – počátky založení

 • 1. české sídlo jezuitů
 • barokní stavba
 • gymnázium
 • zkoušky z filozofie a teologie
 • knihovna, tiskárna, lékárna s laboratoří, špitál a dvě kaple
 • postupem času se vyvíjí národní knihovna

Zdroje: www.wikipedia.cz http://slideplayer.cz/slide/1895747/ http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/klementinum-planek-a-popis-...

 

Fotogalerie: