Anatomický obraz - pitva Komenského

Učitelé: 
P. Málek

1. Den

V devět hodin jsme se sešli v učebně 311 a pan profesor Málek nám vysvětlil průběh projektu. Shodli jsme se, že budeme vytvářet rozkládací model lidského těla. Po zdařilém nákupu potřebného materiálu se František Felix ihned pustil do práce. Nakreslil obrys Jana Amose Komenského a položil základy našeho projektu. Ještě jsme shromáždili kosti, modely, obrazy a další studijní materiály. K práci jsme si pustili Beethovena, Mozarta a další inspirativní skladatele.

2. Den

Druhý den ráno jsme vymysleli fungování rozkládacího těla Komenského. Někdo začal kreslit jednotlivé orgány, někdo je vybarvoval a vystřihoval. Maruška Kliśová nakreslila kostru celého těla a Beáta s Anežkou namalovaly svalovce. Koupili jsme si hodně ovoce na celé tři dny, abychom měli dostatek vitamínů a lépe se nám pracovalo.

3. Den

Ve středu jsme řezali, lepili a nosili těžké činky z posilovny až do 515 na zatížení Komenského. Maruška celý model opatřila latinskými a českými popisky. Dominik Jirsa, zdokumentoval průběh naší práce, náš výtvor a vytvořil nádhernou, přehlednou a výstižnou prezentaci. Projekt nás moc bavil a díky Komenskému jsme si ujasnili kde je jaký orgán a jak se jmenuje. Na projektu se mohli podílet: Beáta Hadravová, Anežka Ščudlová, Lucie Černá, Jan Pávek, Martin Hudlička, Bára Dynybylová, Jana Pacovská, Dominik Jirsa, Bětka Vernerová, Marie Kliśová, Matěj Korčák a František Felix.

Prezentace: https://prezi.com/h3q5gpixshl5/projekt-jak-2016/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Příloha: 
Fotogalerie: