O projektu

Projekt ŠVP 2015/2016 - Dvéře jazyků odevřené - zadání

Dětinská jest a pro děti prácička tato, ale s níž se i muží ne bez užitku poobírati mohou.
Dobře nám; dětinství náše nebude se nelíbiti Bohu.
Kterýž ó dejž nám opravdovost živou a ve všem umysl upřímý a sprostný.

J. A. Komenský, Dvéře jazyků odevřené

Školní projekt byl úspěšně dokončen

V prvním týdnu jsme se společně pokoušeli o moderní český překlad geniální učebnice J. A. Komenského Dvéře jazyků odevřené (Brána jazyků otevřená).
V druhém týdnu zpracovávala každá ze 32 nově utvořených skupin svůj vlastní "malý projekt" na téma: "J. A. Komenský - umění učit se - AG".
Ve čtvrtek před pololetními prázdninami byl projekt zakončen dnem prezentací všech 32 malých projektů a závěrečnými oslavami.