Kapitola XIV

O živočiších, nejprve o ptácích (O živočiších a nejprv o ptácích)

142 Cokoli žije, cítí a hýbe se, je živočich.
143 Okřídlení tvorové létají, vodní plavou (někteří křídly, jiní ploutvemi), čtvernozí běhají, plazi se plazí.
144 Ptáci jsou dvounozí (rajský pták/rajka guinejská je prý beznohý/á), opeření a mají zobák (kromě netopýra, který má srst a zuby).
145 Zobají zrní zobákem, zásobují si tím vole a nevylučují moč.
146 Pro rozmnožování si staví hnízda, ledňáček hnízdí u vody.
147 Potom snášejí vejce (která pod skořápkou obsahují bílek a žloutek) a sedí na nich, než se vylíhnou mláďata, která se díky svému pískotu nazývají písklata.
148 Dravci jsou: káně, sup, jestřáb, sokol, krahujec, kteří zahnutými pařáty loví hrdličky a jiné neškodné ptáky.
149 Sova v noci (ne až tak jasné, ale i bez měsíce) vidí a ve dne nevidí, jako i jiní noční ptáci: výr, sýček, lelek lesný, kalous, ťuhýk a noční vlaštovka.
150 Bažanti, dropi, tetřevi, krůty, kohouti, jeřábi a koroptve jsou považováni za lahůdku.
151 Labuť, lyska, roháč, kachna, volavka, a jiní vodní ptáci jsou ploskonozí, nemají peří na nohou.
152 Špačci létají v hejnech, ale zmateně, jestřábi létají velmi spořádaně, volavky létají velice vysoko.
153 Pěvci jsou: čížek, skřivan, slavík, stehlík, pěnkava, strnad, kos, jiřička.
154 Hřivnáč a doupňák jsou divocí holubi.
155 Žluva, dudek, datel, dlask, červenka a pěnice se živí červy, stejně jako čejka.
156 Střízlík a malá sýkora jsou oproti pštrosovi legračně malí.
157 Říká se, že drozd kvíčala se může přilepit na lep ze jmelí, které sám šíří svým trusem.
158 Křepelka má krátký ocas, třasořitka s ním neustále třese, páv se chlubí oky svých ocasních per.
159 Při hájení svého teritoria předvádí chocholouš chochol na hlavě a kohout svůj hřebínek.
160 Husa, která je krmena šiškami, kejhá, kachna káchá, slepice kdáká, kvoká a skříká, krkavec krká, orel křičí, čáp klape, kukačka kuká, straka štěbetá, kavka, havran i vrána krákají, vlaštovka švitoří, vrabec ovšem zejména cvrliká.
161 Ale papoušek je schopen napodobovat lidská slova.
162 Fénix, noh a jiné bájné bytosti jsou vymyšlené.