Kapitola XI

O dřevinách a ovoci (O stromoví a ovoci)

105 Rostlina se živí vláhou, kterou získává z kořenů.
106 Nemá-li vláhu, chřadne a vadne.
107 Kmen se postupně větví do haluzí a ratolestí.
108 Po odřezání větví zůstane z kmene špalek a v zemi pařez.
109 Z vnějšku je kůra, pod ní lýko (za čerstva se dá sloupnout), uvnitř dřevo.
110 Stromům listí opadá a zase naroste, kromě stálezelených, jako zimostráz, tis, atd.
111 Jabloň, hrušeň, fíkovník a olivovník rostou v sadu, jasan, buk, olše a habr jsou plané.
112 Zatímco prvně jmenované stromy nesou ovoce, ty další ovocné nejsou - jako i bříza, topol, osika.
113 Některé velkolisté stromy dodávají více stínu - jako např. lípa, javor, jilm a jiné.
114 Z proutí vrby se pletou koše a lísy.
115 Jedle roste do výšky, vypíná se stejně jako smrk, modřín, cypřiš či cedr.
116 Čím více se palma ohýbá, tím více se pne do výšky.
117 Pupen se otevře, vypučí květ (na fíkovníku holičky) a květ přinese ovoce, které když dozraje očeše se, shodí se nebo samo spadne.
118 Některé je časné, jiné zas pozdní, některé celoroční (jako jalovec); jí se pak buď čerstvé (někdy s ratolestí utržené) a nebo zvadlé a nebo shnilé.
119 Třešně mají delší stopku než višně.
120 Mišpule jsou chlupaté, ale švestky, meruňky, broskve, špendlíky, trnky a blumy jsou peckovice.
121 Ten kdo chce sníst ořech, musí ho rozlousknout a sníst jádro; buď je to vlašský ořech, nebo lískový, nebo kotvice a nebo mandle.
122 Korkový dub a svída mají žaludy, dub má také duběnky, borovice má šišky, dřín dřínky, vavřín bobky a jeřabiny bobule.
123 Oskeruše, svatojánský chléb, pomeranče, citróny, limetky a granátová jablka způsobují zácpu, fíky, jahody, moruše, maliny a borůvky naopak průjem.
124 Kadidlo, myrha, mastix, kafr, pryskyřice a smůla jsou mízy jistých stromů, stejně jako například jantar, jak říkají.