Kapitola LXXXVI

O slušnosti a pokoře (O mírnosti)

830 Ten, kdo je slušný, jedná s odstupem, drzost mu není vlastní.
831 Není puntičkář, ale i když je přátelský a vlídný, nemluví zbytečně.
832 Není protivný ani zkostnatělý, ale je vážný, přísný, přitom zůstává klidný.
833 Zbytečně nechválí a nekritizuje, nikoho nepomlouvá, k urážkám jen tak nepřihlíží.
834 Navíc nepřísahá křivě, ani nelže, ani neslibuje.
835 Nikomu se neprotiví a není nikomu na obtíž, i když to někdy vede k problémům, záměrně nikomu neubližuje.
836 To co se povídá, nešíří dál, dokud si to neověří.
837 Drzý se vtírá a vměšuje, strká nos do cizích záležitostí.
838 Užvaněný hodně mluví, mluvka tlachá pravdy i výmysly, brepta vyzrazuje tajemství a rozumbrada je
839 Rozvážný se nebojí mluvit, ale není mluvka, v mnohomluvnosti je určitě marnost.
840 Nepřivlastňuje si nic co mu nepatří a nikomu nic nebere, nemíří nikam vysoko. Moc o svých věcech nehovoří, nechlubí se jimi, ani se jejich prostřednictvím nepyšní. Je tedy skromný.
841 Neuznává bezvýhradně všechny názory, a když něco tvrdí autorita, nebere to na lehkou váhu.
842 Zdvořilí lidé by měli příjemně mluvit, být vtipní a mít zábavné poznámky. Naopak nezdvořilost je hrubou vlastností.
843 Vyhýbej se bezostyšného projevování smyslnosti, jak jen můžeš.
844 Jízlivý úšklebek zanech posměváčkům.
845 Usmívat se je slušné, ale hlasité výbuchy smíchu jsou nezdvořilé.